MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

30.01.2017MPK teki viime viikolla kaksi tärkeää sopimusta, joilla linjataan vuoden 2017 toiminnan tavoitteita ja niiden toteutumista. Rajavartiolaitoksen kanssa tehtiin ensimmäistä kertaa kumppanuussopimus ja puolustusministeriön kanssa sovittiin valtionavustukseen liittyvistä tavoitteista ja seurannasta. Lisäksi MPK tekee vuosittain Puolustusvoimien kanssa sopimuksen Puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta – sen määrästä, laadusta ja maksettavasta korvauksesta.

— Kaikki MPK:n ja yhteistyökumppaneiden väliset viralliset sopimukset ovat tärkeitä MPK:n päivittäisessä toiminnassa. Lisäksi sopimukset antavat selkeän kuvan työnjaosta, toimintatavoista ja resurssien käytöstä, tiivistää MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen.

Rajavartiolaitoksen ja MPK:n kumppanuussopimus

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö kenraalimajuri Ilkka Laitinen ja MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki allekirjoittivat sopimuksen, jossa sovitaan Rajavartiolaitoksen ja MPK:n välisestä yhteistoiminnasta, koulutuspalvelujen hankkimisesta, tuottamisesta ja järjestämisestä. Yhteistoimintasuhteesta on hyötyä molemmille osapuolille. Sopimuksen tavoitteena on osapuolten välinen selkeä työnjako ja käsitys toimintatavoista. Rajavartiolaitoksen ja MPK:n välinen koulutustyhteistyö on jo käynnissä mm. erikoisrajajääkäreiden osalta.

Puolustusministeriön ja MPK:n tulossopimus

MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki ja puolustusministeri Jussi Niinistö allekirjoittivat torstaina 26.1.2017 tulossopimuksen vuodelle 2017. MPK ja puolustusministeriö sopivat vuosittain valtionavustukseen liittyvistä tulostavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta.

Yleistavoitteena sopimuksessa on se, että vapaaehtoista maanpuolustusta kehitetään siten, että MPK:sta muodostetaan 2010-luvun loppuun mennessä Puolustusvoimien strateginen kumppani, jonka tehtävänä on tukea puolustusvoimia joukkojen normaali- ja poikkeusolojen koulutuksessa painopisteenä paikallisjoukot. Sopimuksessa todetaan myös, että MPK:n koulutusta suunnataan kansalaisten kokonaisturvallisuutta kehittävän yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS), puolustuspoliittisen selonteon sekä Suomen kyberturvallisuusstrategian linjausten mukaisesti.

Lisätietoja: 
Pertti Laatikainen
MPK toiminnanjohtaja
pertti.laatikainen@mpk.fi
p. 050 543 6151