MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

16.02.2017Valtioneuvoston puolustusselonteko eduskunnalle hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 16.2.2017. Selonteko linjaa Suomen turvallisuuspolitiikkaa vuosikymmeneksi eteenpäin.

Puolustusselonteossa nostettiin esiin myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja MPK:n koulutustoiminnan merkitys osana kansallista puolustusta:

”Maanpuolustustahtoa ylläpidetään asevelvollisten laadukkaalla koulutuksella ja tukemalla vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset varmistetaan.”

Selonteon hyväksymisen jälkeen puolustusministeri Jussi Niinistö esitteli selontekoa valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa. Hän nosti yhtenä kehityskohteena paikallisjoukkojen vahvistamisen.

– Paikallispuolustuksen vahvistuksessa on tarkoitus käyttää vapaaehtoisia resursseja entistä tehokkaammin, korostaa Jussi Niinistö

Ensimmäistä kertaa puolustusselonteossa nostettiin esiin myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja MPK:n koulutustoiminnan merkitys osana kansallista puolustusta.

– Se, että vapaaehtoinen maanpuolustus on nostettu yhtenä lukuna selonteossa esille, on arvostus vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle, toteaa MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki.

Tilaisuuteen osallistuvat myös valtiovarainministeri Petteri Orpo, maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja asiantuntijana pääesikunnan päällikkö vara-amiraali Kari Takanen. Eduskunta käsittelee puolustusselontekoa maaliskuun alussa.

Puolustusselonteko antaa puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla turvataan Suomen puolustuskyky muuttuvassa turvallisuustilanteessa, luodaan edellytykset uskottavan ja koko maan kattavan puolustusjärjestelmän ylläpitämiselle, linjataan strategisten suorituskykyhankkeiden toteuttaminen, parannetaan puolustusvoimien valmiutta ja ohjataan puolustusyhteistyön syventämistä sekä kansallisen lainsäädännön kehittämistä. Selonteon aikajänne ulottuu 2020-luvun puoliväliin.

Tutustu puolustusselontekoon