MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

12.10.2017Puolustusministeriö (PLM) julkaisi tänään tiedotteen, jossa kerrottiin työryhmän asettamisesta 12.10.2017 valmistelemaan selvitystä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseksi. Työ on jatkoa syyskuussa valmistuneelle esiselvitykselle, jossa kartoitettiin vaihtoehtoja maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseksi valtioneuvoston puolustusselonteon kirjausten mukaisesti. Selvitystyö kohdistuu merkittävästi MPK:n toimintaan ja mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin.

Selvitetään MPK:n kehittämistä sotilaallisia valmiuksia ja varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa

Työn tavoitteena on laatia selvitys vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen organisoinnista osaksi puolustusvoimia ja MPK:n roolin kehittämisestä sotilaallisia valmiuksia sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa.

–    MPK on kutsuttu osallistumaan työryhmän työhön. Mielenkiinnolla odotamme, mitä se tuo tullessaan. Meille tärkeintä on, että 25 vuoden aikana nykymuotoiseksi muodostuneen MPK:n aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden tuella rakennettu tehokas koulutusorganisaatio säilyy tuottavana ja elinvoimaisena, korostaa MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki

PLM:n tiedotteen mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenorganisoinnilla tavoitellaan paikallisjoukkojen suorituskyvyn lisäämistä, lainsäädännön selkiyttämistä sekä reserviläisten sitoutuneisuuden ja motivoinnin kehittämistä. Selvityksen johtavana ajatuksena on toiminnan vapaaehtoisuuden turvaaminen ja laajapohjaisuuden varmistaminen.

–    MPK haluaa että työssä varmistetaan se, että MPK pystyy edelleen tukemaan Puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämistä koulutuksen keinoin sekä kehittymään entisestään kokonaisturvallisuuskonseptissa. Oleellista on, että vapaaehtoisten mahdollisuudet osallistua kokonaisturvallisuustyöhön ja sitä kautta maanpuolustustahto kehittyvät koko Suomelle myönteisellä tavalla, Peltomäki jatkaa.

Sidosryhmiä kuullaan

Tiedotteessa kerrotaan, että selvitystyön aikana on tarkoitus järjestää sidosryhmille julkinen kuuleminen marras-joulukuun vaihteessa, jonka jälkeen on mahdollisuus jättää asiasta lausunto. Järjestöjen järjestönä MPK toivoo, että järjestöt lausuvat aktiivisesti.

–    Vapaaehtoisorganisaatioissa toimiessamme on tärkeää, että reserviläisten ja muiden vapaaehtoisten maanpuolustustyöhön osallistuvien ääni saadaan kuuluviin heitä koskevissa asioissa, summaa Peltomäki.

Lue puolustusminiseteriön koko tiedote täältä

Lisätietoja:

MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki p. 0400 523 949
MPK:n toiminnajohtaja Pertti Laatikainen p. 050 543 6151
MPK:n viestintäpäällikkö Miia Iivari p. 050 522 0024