MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

02.05.2017

Pauha-harjoituksilla on jo pitkä perinne aina huhtikuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Järjestyksessään 17. koulutustapahtuma järjestettiin Kokkolan Lohtajalla, Vattajan ampuma- ja harjoitusalueella 21.-23.4. Nyt johtovastuu oli eteläpohjalaisilla, Seinäjoen koulutuspaikan sitoutuneilla reserviläisillä. Myös Vaasan ja Kokkolan koulutuspaikkojen aktiivit olivat kiinteästi mukana esikunta-, kurssinjohtaja- ja kouluttajatehtävissä.

PAUHA17:n pääpaino oli paikallisjoukkojen koulutuksessa, ja harjoituksen toiminnot toteutettiin paikallispataljoonan johdon konseptilla. Koulutustapahtumia ja kursseja oli kaikkiaan 18, ja niille osallistui 343 henkilöä, joista suuri osa oli Puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen (VEH) kutsuttuja reserviläisiä.

Puolustusvoimien tilaamien sotilaallisten kurssien kouluttajina toimivat MPK:n Pohjanmaan maanpuolustuspiirin reserviläiset, joilla on Puolustusvoimien myöntämät kouluttajaoikeudet. PV:n valvojat tulivat Pohjanmaan aluetoimistolta Vaasasta.

Tukialueen taistelua harjoiteltiin kolmella eritasoisella kurssilla, joilla muun muassa ammuttiin kertasingoilla ja PKM-konekivääreillä. Muita sotilaallisia koulutustapahtumia olivat kuljetuksen suojaus, paikallispataljoonan esikuntatyöskentely ja niin sanottu reserviläispäivä, jonne kutsutut sijoituskelpoiset nuoret reserviläiset pääsivät ampumaan ja tutustumaan muiden kurssien toimintaan.

Sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta annettiin alueturvallisuudessa, eloonjäämisessä (SERE A -kokonaisuuden 1. osa), joukkojen perustamisessa, joukkomuonituksessa, väylä- ja sektorivalvonnassa, esikunnan reservinä toimimisessa ja sotilaskuljetuksissa.

Nuoret pääsivät tutustumaan Puolustusvoimien toimintaan ja harjoittelemaan maastossa selviytymistä neljän joukkueen voimin. Myös sotilaskotitoimijat kertasivat harjoituksen varautumis- ja turvallisuuskoulutuksessa omaa poikkeusolojen toimintaansa.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen henki elää ja voi hyvin Pohjanmaalla

PAUHA17-harjoituksen erikoisuutena oli mukana neljä juuri äskettäin kotiutunutta rouva vänrikkiä, jotka paitsi tutustuivat suuren vapaaehtoisen maanpuolustusharjoituksen rakentamiseen ja toimintaan, myös kouluttivat nuorten kursseilla.

Pauha-harjoituksissa on aina vahva yhteenkuuluvuuden ja yhdessä tekemisen henki, voimanaan reilu ja suora pohjalaisuus. Syvä toveruus ja luottamus toisiin muodostaa toimintakykyisen joukon, ja ilahduttavasti mukana on aina uusia vereksiä voimia, jotka takaavat vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen jatkuvuuden.

Pohjanmaan maanpuolustuspiirissä järjestettävistä koulutuksista voit lukea lisää osoitteessa www.mpk.fi/Pohjanmaa

Teksti ja kuvat: Jouko Liikanen, PAUHA17:n tiedotuspäällikkö ja Pohjanmaan maanpuolustuspiirin Kokkolan koulutuspaikan tiedottaja

Kirjoitus on osa juttusarjaa, jossa esitellään ympäri Suomea järjestettäviä eri tyyppisiä MPK:n harjoituksia.