MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
FörsvarsutbildningsföreningenMaanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) monipuolistaa toimintaansa musiikin avulla. MPK on sopinut Puolustusministeriön kanssa, että strategiakaudella 2016–2020 perustetaan vapaaehtoisista koostuvia MPK:n maanpuolustussoittokuntia koko maahan.

Maanpuolustussoittokunnat muodostetaan eri puolilla Suomea aktiivisesti toimivista harrastajapuhallinorkestereista siten, että strategiakauden aikana jokaisen seitsemän maanpuolustuspiirin sekä meri- ja ilmapuolustuspiirin alueelle perustetaan yksi maanpuolustussoittokunta. Soittokunniksi perustettavaien harrastajapuhallinorkesterien taustalla tulee olla rekisteröitynyt yhdistys (ry).

Tavoitteena maanpuolustusmyönteisten asenteiden ylläpito

Maanpuolustussoittokuntien tavoitteista tärkein on tukea suomalaisten maanpuolustusmyönteisten asenteiden ylläpitoa ja kehittymistä esiintymällä muun muassa MPK:n ja veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen tilaisuuksissa sekä erikseen sovittaessa Puolustusvoimien tilaisuuksissa.

Ensimmäiset maanpuolustussoittokunnat

Maanpuolustussoittokuntien toiminta käynnistetään pilottihankkeella vuonna 2017 Etelä-Suomen ja Savo-Karjalan maanpuolustuspiirien alueella. Helsinkiläisestä Karelia-puhallinorkesterista muodostettava Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunta ja Pohjois-Karjalassa Joensuun ja Outokummun puhallinorkestereista muodostettava Savo-Karjalan maanpuolustussoittokunta on valittu aiemman toiminnan perusteella pilottisoittokunniksi. Pilottijakson kokemuksia hyödynnetään ja toimintaa kehitetään yhteistyössä myös Puolustusvoimien kanssa siten, että pilottijakson jälkeen toiminta voitaisiin laajentaa valtakunnalliseksi.

Etelä-Suomen ja Savo-Karjalan maanpuolustussoittokunnat esiintyvät niille suunnitelluissa uusissa MPK:n esiintymisasuissa. Soittokunnista tullaan jatkossa kertomaan tarkemmin omalla kotisivulla: www.mpk.fi/maanpuolustussoittokunnat

Lisätietoa MPK:n maanpuolustussoittokunnista:
Elias Seppälä, elias.seppala@mpk.fi, p. 040 551 4014
Miia Iivari, miia.iivari@mpk.fi, p. 050 522 0024