MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

14.12.2017Vuoden henkilöt 2017 valittiin seuraavin perustein:

MPK:n Vuoden kouluttaja 2017 Panu Moilanen

MPK:n vuoden kouluttajan valintaan sai tänä vuonna vaikuttaa koko maanpuolustusyhteisö. Kouluttajaa sai ehdottaa avoimessa internetäänestyksessä ja piiripäälliköt ehdottivat omia ehdokkaitaan.

MPK:n Vuoden kouluttaja 2017 toiminut MPK:n kouluttajana useamman vuoden ajan. Hän on toiminnallaan edistänyt MPK:n kyberkoulutusta valtakunnallisesti ja on aina ollut valmis pyydettäessä toimimaan kouluttajana missä päin valtakuntaa tahansa. Hänen pedagogisia kykyjä ja taitojaan kyberin kansanomaistamisessa on pääsyt todentamaan lukuisa määrä MPK:n kurssilaisia. Hän toimii yhtenä kyberkoulutusta kehittävän työryhmän jäsenenä ja yhteyshenkilönä Puolustusvoimiin erityisesti omalla alueellaan Jyväskylässä.

MPK Vuoden toimihenkilö 2017 Eino Laulainen

Vuoden toimihenkilö valitaan MPK:n henkilökunnan keskuudesta. Kaikki palkattuun henkilökuntaan kuuluvat saavat ehdottaa omaa ehdokastaan.

Koulutuspäällikkö Eino Laulainen on tehnyt vuosia hyvää työtä Etelä-Karjalassa. Hän on tunnustettu vapaaehtoisten keskuudessa ja saanut toiminnastaan positiivista palautetta. Erityisesti hän on ollut alueellaan tukena silloin, kun Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kehittäminen on merkinnyt muutosta organisaatiossa ja toiminnassa. Hänellä on todellinen halu ratkaista asiat ja viedä toimintaa positiivisessa hengessä eteenpäin.

Einoa kuvaa hyvin hänen pohdintansa Rannikonpuolustaja lehdessä 2002 ”Me olemme ihmisiä varten ja meidän tulee toimia oikein heidän kanssaan. Armeijan ulkopuolelle ei lähdetä paukuttelemaan henkseleitä. Tässä työssä joutuu olemaan muiden kanssa tekemisissä, ja vaikka organisaatio on tukena, on perimmäinen vastuu aina yksilöllä”.

MPK:n Vuoden viestijä 2017 Pasi Parkkila

Vuoden viestijä valitaan avoimen internetäänestyksen perusteella. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa vuoden viestijän valintaan.

MPK:n vuoden 2017 viestijä viestii ympärilleen positiivisia asioita vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta toimien esimerkillisesti. Hän on aktiivisesti mukana MPK:n kouluttajana ja kaikessa mahdollisessa reserviläistoiminnassa. Hän on positiivinen henkilö, joka omia vaivojaan ja aikaa säästämättä tekee vapaaehtoista maanpuolustustyötä tunnetuksi niin harjoituksissa kuin toreilla ja turuilla arkena ja pyhänä. Hän on kaikessa mukana ja tuo MPK:ta esille erittäin intensiivisesti ja positiivisessa hengessä. Hän on erittäin aktiivinen myös somessa ja tuo mainiosti esille MPK:n ja sen toiminnan hienouden. Hän pitää hienosti yhteyttä kansalaisyhteiskuntaan sekä mediaan.

Hän on ansainnut MPK:n vuoden viestijä 2017 -tittelin puhtaasta sydämestä tulevalla omalla työllään.

Koko MPK onnittelee lämpimästi kaikkia valittuja!

Kuvassa: Panu Moilanen, Eino Laulainen ja Pasi Parkkila