MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

21.12.2016Avauspuheenvuoro MPK:n vuosijuhlassa
Ritarihuone, 14.12.2016, Helsinki

Herra kenraali ja amiraali, hyvät naiset ja miehet!

Päättymässä oleva vuosi on ollut täynnä tapahtumaa. Siihen on sisältynyt sekä ilon että harmin tunteita laidasta laitaan.

Tultuani määrätyksi MPK:n puheenjohtajaksi tämän vuoden alusta alkaen totesin, että edeltäjäni aikana rima on hilattu sellaiselle korkeudelle, että sen ylittäminen on äärimmäisen vaikeaa, jopa mahdotonta. Mutta niinpä vain on käynyt, että saatamme jälleen kerran iloita koulutustuloksista. Olemme nimittäin pääsemässä edellistä vuottakin parempaan tulokseen. Tämän vuoden koulutustulokset tulevat olemaan helppoja muistaa: Koulutusvuorokausissa saavutamme 90 000 vuorokautta ja yli 50 000 suomalaista tulee osallistuneeksi MPK:n kursseille. Noista 50 000:sta 32 000 on reserviläisiä.

Vaikka oma panokseni on väkisinkin kulunut päätöksentekofoorumeilla ja valkokaulustyössä, on suurimman tyydytyksen tuonut, kun olen päässyt seuraamaan harjoituksiamme. Kurssilaisten, niin miesten kuin naisten, silmistä heijastuva innostuneisuus on ollut sykähdyttävää. Onnistuminen ei olisi ollut mahdollista ilman tekemiseen antaumuksella paneutuvia vapaaehtoisia kouluttajia. Luonnollisesti ilman palkatun väkemme panosta ja tukea emme olisi saavuttaneet näin paljon. Teille ja heille kaikille iso kiitos!

Ilman jäsenjärjestöjämme MPK ei kykenisi ammentamaan kurssilais- ja kouluttajavoimaa. Ja toki niin pitääkin olla. Olemmehan nimenomaan jäsenjärjestöjemme koulutusorganisaatio. Se luottamus, mitä puolustusvoimat meille osoittaa niin euroina, laskuttamattomana materiaali- ym. tukena ja julkisissa puheenvuoroissaan, valaa uskoa siihen, että teemme oikeita asioita oikein. Erityisesti iloitsen siitä, että saatoimme pääesikunnan päällikön kanssa viikko sitten allekirjoittaa päivitetyn kumppanuussopimuksen ja vuoden 2017 tilaussopimuksen.

Iloitessamme mahtavista koulutustuloksista pahoittaa mieltä rahoituksemme epävarmuuden aikaansaama pakote läpikäydä raskaat yt-neuvottelut kuluneen syksyn aikana. Kiitos henkilökunnalle jaksamisesta! Kiitos erityisesti Teille, jotka olette joutuneet kohtaamaan yt-menettelyn kovuuden henkilökohtaisesti. Kiitos teille vuosia palvelleille MPK:n työntekijöille, jotka nyt jatkatte matkaa muihin tehtäviin. Monet teistä olette rakentaneet MPK:n toimintaa pitkään. Toivottavasti löydätte myös jatkossa paikkanne MPK:n riveissä eri tehtävissä. Ja kiitos myös keskustoimiston väelle; jouduitte läpiviemään raskaan prosessin. Muutos on kuitenkin aina mahdollisuus niin yksilö- kuin yhteisötasollakin. Uskon virtaviivaisemman MPK:n olevan valmis tulevien vuosien tuuleen ja tuiskuun kuin tyveneen ja aurinkoon.

MPK on sopinut Puolustusministeriön kanssa, että kuluvalla strategiakaudella perustetaan vapaaehtoisista koostuvia MPK:n maanpuolustussoittokuntia. Näin monipuolistamme toimintaamme myös musiikin avulla. Maanpuolustussoittokunnat muodostetaan aktiivisesti toimivista harrastajapuhallinorkestereista siten, että pyritään perustamaan soittokunta jokaisen seitsemän maanpuolustuspiirin sekä meri- ja ilmapuolustuspiirin, jotka esiintyvät niille suunnitelluissa MPK:n esiintymisasuissa. Tässä juhlassa esiintyvä Päämajasoittokunta on ensi vuoden alusta lähtien MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustussoittokunta. Lisäksi jo vuonna 2017 aloittaa toinenkin soittokunta, Joensuun ja Outokummun puhallinorkestereista muodostettava Savo-Karjalan maanpuolustussoittokunta.

Samalla kun jo onnittelen tässä tilaisuudessa palkittavia henkilöitä, toivotan Teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuosijuhlaan!

Kuva: Miia Iivari