MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
FörsvarsutbildningsföreningenMaanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yhdistyksen kokous 11.11.2016 päätti yksimielisesti käynnistää MPK:n organisaatiomuutoksen. Yhdistyksen kokoukseen osallistuivat MPK:n jäsenjärjestöjen edustajat. Muutoksen syynä ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt ja sen tarkoituksena on joustavoittaa MPK:n organisaatiota vastaamaan kulloisiinkin taloudellisiin resursseihin ja koulutuskysyntään. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2017.

Hallintoa kevennetään – koulutustoimintaa vahvistetaan

Organisaatiouudistuksen seurauksena koulutus- ja tukiyksiköt (KOTU) lakkautetaan, ja niiden hallinnolliset tehtävät siirretään maanpuolustuspiireihin sekä MPK:n keskustoimistoon. Koulutustoimintaa jatketaan ja sen tavoitettavuutta vahvistetaan perustamalla yks tai useampia uusia koulutuspaikkoja kaikkiin maakuntiin, joissa alueellisen koulutuksen jatkuvuudesta ja laadusta huolehtivat koulutuspäälliköt. Koulutuspaikoilla tehdään kurssien suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.

Mitä muutos tarkoittaa MPK:n sitoutuneille toimijoille?

Muutos ei muuta sitoutuneen toimijan toimenkuvaa. Kaikkien sitoumukset pysyvät voimassa olevina, mutta siirtyvät aikanaan pykälän ylöspäin: maanpuolustuspiireihin.

Koulutustoiminta jatkuu edelleen jokaisessa maakunnassa. Tavoitteena on, että jokaisen nykyisen KOTU:n alueella pysyy koulutuspaikka ja perustetaan jopa uusiakin. Alla olevassa liitteessä kerrotaan tarkemmin koulutuspaikkasuunnitelmista.
Tarkoituksena on, että kaikki vuoden 2017 koulutukset pidetään suunnitelmien mukaisesti valtionavun tasosta riippuen. Tarkempaa tietoa vuoden 2017 suunnitelmista saa kustakin maanpuolustuspiiristä.

Kaikkia tarvitaan!

Jokainen MPK:n sitoutunut toimija, vapaaehtoinen ja koulutuksissa kävijä on tärkeässä asemassa muutoksessa. Laadukkaan maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutuksen tarjoaminen on tärkeä osa suomalaisen yhteiskunnan varautumista. Jokaisen panosta tarvitaan.

Lisätietoa organisaatiomuutoksesta:

Lisätietoa MPK:n tulevasta organisaatiosta: