MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

19.12.2017MPK:n Naisten osaaminen näkyväksi -seminaarissa julkaistiin naisille suunnatun koulutuksen väliraportti. Raportista nousee esille sekä positiivisia trendejä että ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Naisten koulutuksen väliraportti 2017 julkaistiin perjantaina 8.12. pidetyssä Naisten osaaminen näkyväksi -seminaarissa. Puhujina oli joukko kokonaisturvallisuuden ja koulutuksen alan ammattilaisia, aktiivisia vapaaehtoisia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. Seminaarin tarkoituksena oli tuoda julki ja näkyväksi naisten kouluttautumista ja osaamista kokonaisturvallisuuden eri tehtävissä.

Naisten osallistuminen maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutukseen on entistä yleisempää ja asenneilmapiiri aiempaa myönteisempi, selviää MPK:n naisten koulutuksen väliraportista. Yhä useammin naisia kouluttavat naiset, ja naisille suunnattua koulutusta on myös onnistuneesti vakiinnutettu jäsenjärjestöjen kanssa laadittujen koulutusohjelmien avulla.

Positiivisten trendien jatkuminen ja voimistuminen edellyttävät kuitenkin yhä paljon työtä: lukuisista naiskouluttajista suhteellisen harva on tehnyt sitoumuksen MPK:n maanpuolustuspiireihin, ja työ- ja perhe-elämään liittyvät esteet haittaavat edelleen naisten osallistumista koulutukseen. Toisin kuin kertausharjoituksiin osallistuvat reserviläiset, ei-asevelvolliset naiset osallistuvat kokonaisturvallisuuskoulutukseen omalla ajallaan ja kustannuksellaan.

Naisten turvallisuusosaaminen yhteiskunnan käyttöön

Erääksi ratkaisuksi osaamisen näkymättömyyteen nousi keskustelussa ja seminaarialustuksissa varaamisrekisteri. Siihen koottaisiin muiden kuin asevelvollisten osaaminen erilaisten kriisi- ja häiriötilanteiden varalle. Rekisteristä puhui muun muassa ministeri Elisabeth Rehn.

– Emme tarvitse vain karskeja nuoria miehiä, vaan yhtä lailla karskeja nuoria naisia, Rehn totesi alustuksessaan.

– Naiset käyvät koulutuksissa, mutta osaamisesta ei jää tietoa mihinkään.

Rehn nosti alustuksessaan esille lisäksi siviilipalvelusjärjestelmän uudistamisen ja myös naisten velvoittamisen turvallisuuskoulutukseen.

– Aseettomia turvallisuuden tehtäviä on yhteiskunnassa niin paljon, että järjestelmää voisi uudistaa edistämään niihin kouluttautumista nykyistä enemmän. Maanpuolustus on liian tärkeä vai äijien tai akkojen asiaksi – se on yhteinen asia.

Osaaminen hyötykäyttöön opinnollistamisen avulla

Suomalaiset osallistuvat hyvin aktiivisesti monenlaiseen vapaaehtoistoimintaan. Suomen Partiolaisten aluekoordinaattori Taru Hakanen kertoi seminaarissa koulutuksen opinnollistamisesta ja osaamispuheesta. Osaaminen tulisi sanoittaa siten, että sen arvo on ymmärrettävissä muissakin asiayhteyksissä. Aktiivisesta vapaaehtoistoiminnasta voisi saada esimerkiksi opintopisteitä.

– Kyse ei ole pelkästä harrastamisesta, vaan johtajien kasvattamisesta ja kouluttamisesta, mistä on hyötyä muillakin elämänaloilla, Hakanen kertoi alustuksessaan partiotoiminnan opinnollistamisesta.

Myös Satu Virtanen Maanpuolustusnaisten Liitosta toi esille sitä, etteivät koulutuksessa hankitut tiedot ja taidot jää vain kurssille. Hänen mukaansa osaamisesta hyötyvät myös koulutukseen osallistujan lähipiiri, työpaikka ja yhteiskunta kokonaisuutena.

– Kurssilainen kehittyy autettavasta auttajaksi. Hän oppii ensin toimimaan ja selviytymään, sitten auttamaan toisia ja osaamisen karttuessa myös neuvomaan, opastamaan ja kouluttamaan.

MPK:n Naisten koulutuksen väliraportti 2017 (PDF)
Seminaaripuhujien esityskalvot (PDF)
Naisten osaaminen näkyväksi -seminaaritallenne

Teksti ja kuvat: Ossi Hietala