MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
FörsvarsutbildningsföreningenVuosijuhlassa 14.12.2016 jaettiin MPK:n ansiomitalit: yksi kultainen ansiomitali miekoin, seitsemän kultaista ansiomitalia sekä neljä hopeista ansiomitalia. Lisäksi jaettiin Maanpuolustusmitalitoimikunnan mitalit sekä Reserviläisliiton erikoisluokan ansiomitali.

MPK:n kultainen ansiomitali miekoin Juha Korkeaojalle

MPK:n entiselle puheenjohtajalle Juha Korkeaojalle myönnettiin kultainen ansiomitali miekoin (nro 10).

Kultainen ansiomitali miekkojen kera voidaan myöntää aikaisemmin kultaisen ansiomitalin saaneelle henkilölle, joka on erittäin ansiokkaasti, aktiivisesti ja pitkäaikaisesti toiminut vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen, sen kehittämisen ja toimintaedellytysten hyväksi tai henkilölle, joka on pitkäaikaisella ja erittäin tuloksekkaalla työllään edistänyt Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tavoitteita. Ansiomitalin saajalta edellytetään, että hänen toimintansa on yleisesti erittäin arvostettua.

MPK:n kultainen ansiomitali kahdeksalle

Kultainen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on ansiokkaasti, aktiivisesti ja pitkäaikaisesti toiminut valtakunnallisen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehtävissä tai henkilölle, joka on pitkäaikaisella ja tuloksekkaalla työllään edistänyt Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tavoitteita. Erityisiä ansioita voivat olla yhdistyksen ylemmät johtotehtävät, pitkäaikainen ja aktiivinen hallitustyöskentely sekä toiminta maanpuolustuskoulutusta koskevissa yhteistoimintaelimissä. Kultainen ansiomitali voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle, joka on toiminnallaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti edistänyt yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä. Ansiomitalin saajalta edellytetään, että hänen toimintansa on yleisesti arvostettua.

Kultaisen ansiomitalin saivat:

Majuri Mika Barck
Koulutuspäällikkö Matti Bärling
Varapuheenjohtaja Esko Hakulinen
Osastopäällikkö Jari Hynninen
Prikaatikenraali Meelis Kiili (Kaitseliit)
Koulutuspäällikkö Tero Oittinen
Koulutuspäällikkö Jani Pikkarainen
KOTU-päällikkö Timo Toivonen
KOTU-päällikkö Maija Haanpää (2015)

MPK:n hopeinen ansiomitali viidelle

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään viitenä (5) erillisenä tai toisiaan seuraavina toimintavuosina ansiokkaasti toiminut Maanpuolustuskoulutusyh-distyksen tai sen jäsenjärjestön vastuullisissa koulutustehtävissä tai vaativissa koulutusjärjestelyissä, yhdistyksen tai sen piirin toimielimissä tai muissa yhdistyksen hallituksen vastaaviksi katsomissa erityisissä tehtävissä. Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen kansainvälisiä yhteyksiä.

Hopeinen ja rautainen ansiomitali ovat samanarvoisia – hopeinen mitali on henkilökunnan ja yhteistyökumppanien mitali ja rautainen on koulutuksen mitali.

Hopeisen ansiomitalin saivat:

Teijo Ahokas
KOTU-päällikkö Juha Ala-aho
KOTU-päällikkö Aarne Kumpulainen
Asiantuntija Anu Kutt (Kaitseliit)
Piiripäällikkö Henrik Nystén
Everstiluutnantti Ilkka Tilli
Everstiluutnantti Jukka Tonteri
KOTU-päällikkö Harri Tossavainen

Maanpuolustusmitalitoimikunnan mitalit:

Everstluutnantti Juha Niemi
Majuri Mika Barck
Majuri Heikki Munukka
Liiketoimintajohtaja Tuomo Simojoki
KTM Pia Mikkonen
Kenraaliluutnantti Kyösti Halonen
Kenraaliluutnantti Timo Kivinen

Reserviläisliitto ry:n erikoisluokan ansiomitali

Reserviläisliitto ry luovutti juhlassa erikoisluokan ansiomitalin Viron Kaitseliitin komentaja prikaatikenraali Meelis Kiilille.

MPK onnittelee lämpimästi kaikkia ansioituneita!

Kuvassa MPK:n kultaisen ansiomitalin saajat.
Kuva: Irina Lönnqvist