MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

14.09.2017Puolustusministeriö julkaisi eilen tiedotteen, jonka mukaan puolustusministeri Jussi Niinistön asettama selvitysryhmä luovuttaa esityksensä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä syyskuun lopussa 30.9.2017.

Selvitysryhmä tarkastelee työssään kolmea eri kehittämisvaihtoehtoa. Maanpuolustuskoulutusyhdistystä (MPK) voitaisiin kehittää julkisoikeudellisena yhdistyksenä käytännön kumppanuutta korostaen. Toisena tarkasteltavana vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen perustamalla viranomainen. Kolmas vaihtoehto olisi MPK:n kehittäminen osana puolustusvoimia. Näistä kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa edellyttäisivät laaja-alaista muutoksen selvittämistä.

– MPK suhtautuu positiivisesti tehtävään selvitystyöhön ja näemme, että yhdessä jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa jo vuodesta 1993 alkaen tehtyä työtä voidaan käyttää hyväksi kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa, pohtii MPK:n puheenjohtaja Tapio Peltomäki.

– MPK ei muodosta tässä vaiheessa kantaa esitettyihin kehittämisvaihtoehtoihin. Mikäli meiltä pyydetään lausuntoa, se muodostetaan MPK:n hallituksessa, jossa on vankka jäsenjärjestöjen edustus, Peltomäki jatkaa.

Puolustusministeriön tiedotteessa todetaan, että taustalla työssä on puolustusselonteon kirjaus, jonka mukaan maanpuolustustahtoa ylläpidetään laadukkaalla koulutuksella ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukemalla. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä ja näin vahvistaa maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä.

Puolustusministeriön alkuperäinen tiedote >>

Kuva: Jouko Liikanen