MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

01.03.2017

Hallintopäällikkö on yhdistyksen toiminnanjohtajan alainen tulosvastuullinen johtaja. Hän vastaa yhdistyksen hallinnosta, jonka osa-alueita ovat yleishallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, taloushallinto, materiaalihallinto ja kiinteistöhallinto.