MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

29.08.2017Hyvät vapaaehtoiset!

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kiittää omalta osaltaan lämpimästi teitä kaikkia Nuku rauhassa -kokonaisturvallisuustapahtumien rakentamisessa ja järjestelyissä mukana olleita vapaaehtoistoimijoita ja yhteistyökumppaneita. Osallistumisenne oli tapahtumien onnistumisen vuoksi ensiarvoisen tärkeää – tapahtumia ei olisi ollut ilman teitä!

Kesän aikana on järjestetty yhteensä kymmenen kokonaisturvallisuustapahtumaa ympäri Suomea, joiden järjestelyissä on ollut mukana tuhansia vapaaehtoisia ihmisiä. Tämä on ollut todellinen voimannäyte yhdessä tekemisestä Suomi 100 -juhlavuoden teeman mukaisesti.

Saimme hyvin välitettyä yhteistä osaamistamme ja tietoutta vapaaehtoistoimijoiden roolista viranomaistoiminnan tukena.

Toivomme, että uudet hankkeen myötä muotoutuneet yhteistyön muodot jatkuvat myös tulevaisuudessa etenkin kokonaisturvallisuuden ja koulutuksen saralla. Olemme kaikki tehneet yhdessä toitä sen eteen, että Suomi säilyisi edelleenkin maailman turvallisimpana maana!

Lämmin kiitos kaikille!

Tapio Peltomäki                   Pertti Laatikainen
MPK:n puheenjohtaja            MPK:n toiminnanjohtaja