MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Förvarsutbildningsföreningen

MPK:n rautaisen ansiomitalin saivat Johan Irjala, Juho Jänkä ja Henri Leppänen.

 

Vuoden kouluttajaksi valittiin Christer Eriksson

Vuoden toimijaksi valittiin Sanna Hakkio.

Onnea palkituille!

Kuvat: Jouko Liikanen