MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Ilmapuolustuspiirin pohjoisen alueen koulutuspäällikölle, everstiluutnantti (evp) Jari Nykäselle luovutettiin sotilasansiomitali juhlallisin menoin Puolustusvoimain lippujuhlatilaisuuden yhteydessä Rovaniemellä. Mitalin luovutti Lapin lennoston komentaja, eversti Mikko Kauppala.

Jari Nykänen on toiminut Ilmapuolustuspiirin Pohjoisen alueen sotilaskoulutusosaston johtajana vuodesta 2010. Vuoden 2017 alusta hän otti vastuulleen koko Ilmapuolustuspiirin Pohjoisen alueen, ja  yhteistyö Lapin lennoston kanssa on edelleen tiivistynyt.

Yli 25-vuotisen virkauransa aikana Jari Nykänen työskenteli ansiokkaasti monissa eri tehtävissä Puolustusvoimien joukko-osastoissa, esikunnissa ja sotilasopetuslaitoksissa.  Lapin lennoston killan nykyisenä puheenjohtajana hän on myös yhteiskunnallisesti oivallisesti verkostoitunut sekä Ilmavoimien että Ilmapuolustuspiirin kannalta erityisesti Pohjois-Suomessa.

Taustansa, kokemuksensa ja verkostoidensa ansiosta Jari Nykänen on pystynyt nopeasti uudistamaan ja kehittämään Lapin lennoston tilaaman sotilaallisen koulutuksen tasoa.  Hän on johtanut menestyksekkäästi mm. kaikki Lapin lennoston tilaamat Sotilaan Taidot (ICCS) -harjoitukset kuutena vuotena peräkkäin. Lisäksi Jari Nykäsen vahva kokemus ja panos ovat olleet korvaamattoman tärkeitä kehitettäessä Ilmavoimien taistelukoulutusyksikön toimintaa vuoden 2015 syksystä lähtien.

Onnittelumme Jarille.

Kuvat: Ilmavoimat