MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Ilmavoimien esikunnan itsenäisyyspäivän ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa Tikkakoskella, Jyväskylässä palkittiin Ilmapuolustuspiirin tilaajan edustajia MPK:n hopeisilla ansiomitaleilla.

Prikaatikenraali Jari Mikkonen vastaanotti ansiomitalin Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö Kari Janhuselta majuri Miikka Väisäsen kertoessa myöntämisperusteet. Toinen palkituista eversti Juha-Pekka Keränen oli estynyt saapumasta tilaisuuteen. Kumpikin on toimiessaan oman lennostonsa komentajana – Mikkonen Karjalan lennostossa ja Keränen Satakunnan lennostossa – osoittanut erinomaista ja poikkeuksellista kiinnostusta Ilmapuolustuspiirin tarjoamaa koulutusta kohtaan. He ovat ohjanneet lennostojen koulutusta uuteen suuntaan ja osallistuneet aktiivisesti kursseihin tilaajan edustajana. Tällä hetkellä prikaatikenraali Jari Mikkonen on Ilmavoimien esikuntapäällikkö ja eversti Juha-Pekka Keränen Ilmavoimien operaatiopäällikkö. Molemmat palkitut ovat erittäin arvokkaita yhteistyökumppaneita niin Ilmapuolustuspiirille kuin MPK:lle.

Ilmapuolustuspiirin onnittelut molemmille.

Kuvat: Ilmavoimat ja Kaisa Nikkilä