MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Ilmapuolustuspiiri hakee osa-aikaista koulutussihteeriä Tikkakoskelle. Kuva: MPK Ilmapuolustuspiiri

Koulutussihteeri työskentelee Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Ilmapuolustuspiirin toimistossa Tikkakoskella. Hän vastaa piirin toimistopalveluista, käyttää eri tiedonhallintajärjestelmiä, ylläpitää kotisivuja, osallistuu koulutuksen, talouden, viestinnän, materiaalihallinnon sekä sidosryhmäyhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Koulutussihteerin esimiehenä toimii Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö.

Koulutussihteeriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa ammattitutkintoa ja/tai käytännön kokemusta vastaavien tehtävien hoidosta. Hänellä tulee olla hyvät sosiaaliset ja viestintätaidot, kokemusta Office-ohjelmien, sosiaalisen median sekä toimistotekniikan käytöstä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Parhaat edellytykset työtehtävien hoitamiseen antaa avoin, asiakasmyönteinen asenne ja yhteistyökyky. Hakijalle katsotaan eduksi perehtyneisyys MPK:n toimintaan, kokonaisturvallisuuteen sekä kokemus järjestötoiminnasta.

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän, jossa pääset työskentelemään vapaaehtoistoimijoiden motivoituneessa ilmapiirissä ja osaltasi vaikuttamaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Työsuhde alkaa 1.1.2020 ja tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §).

Työaika on noin 20 tuntia viikossa. Hakijat voivat esittää palkkatoivomuksen osaamisensa ja kokemuksensa mukaisesti. Hakemukset pyydetään lähettämään 17.11.2019 mennessä sähköpostilla timo.mustaniemi@mpk.fi.

Lisätietoja:
Timo Mustaniemi, MPK:n hallintopäällikkö p. 045 180 3323

MPK Ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö Jukka Valkeajärvi, p. 045 644 7774


Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on valtakunnallinen koulutusorganisaatio, joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. Julkisoikeudellisessa yhdistyksessä työskentelee noin 100 henkilöä sekä noin 3 000 vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa.

Lisätietoa MPK Ilmapuolustuspiiristä www.mpk.fi/ilmapuolustuspiiri