MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen
MPK hakee ilmapuolustuspiiri Rissalan koulutuspaikkaan koulutuspäällikköä

 

Etsimme Rissalaan MPK:n ilmapuolustuspiirin koulutuspäällikköä 1.1.2020 lukien.
MPK:n koulutuspäällikön tehtävänä on vastata piirin kurssien suunnittelusta, hallinnoinnista ja kurssinjohtajien ohjauksesta sekä tukemisesta omalla alueellaan. 

Koulutuspäällikkö: 

  • Osallistuu ilmapuolustuspiirin toiminnan vuosisuunnitteluun ja koulutuksen kehittämiseen.
  • Suunnittelee ja toteuttaa Rissalan koulutuspaikan ja alueelliset kurssit yhdessä harjoitusten- ja kurssien johtajien kanssa. 
  • Käyttää MPK:n tiedonhallintajärjestelmää ja ylläpitää kurssien ja vapaaehtoisten kouluttajien tietoja. 
  • Osallistuu MPK:n koulutuksen sekä sidosryhmäyhteistyön suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. 

Tehtävissä työskennellään tiiviissä yhteistyössä Savo-Karjalan maanpuolustuspiirin, alueen joukko-osastojen ja aluetoimistojen kanssa.
Esimiehenä toimii ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö. 

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta. Tehtävien hoitamiseksi, hakijalla tulee olla kokemusta koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimistohallinnosta.  

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietotekniikka- ja viestintävalmiuksia. Perehtyneisyys puolustusvoimien toimintaan, kokonaisturvallisuuteen sekä kokemus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ovat hakijalle eduksi. 

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän, jossa pääset työskentelemään vapaaehtoistoimijoiden motivoituneessa ilmapiirissä ja osaltasi vaikuttamaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa. 

Työsuhde alkaa 1.1.2020 ja tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §). 

Tehtävässä on suoritepohjainen palkkaus, joka määräytyy vuosittain alueella olevien tapahtumien mukaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään 22.11.2019 mennessä

  • sähköpostilla MPK:n hallintopäällikkö Timo Mustaniemelle: timo.mustaniemi@mpk.fi. 
  • Tarkempia tietoja tehtävästä antaa MPK:n ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö J.M.Valkeajärvi puh. 045644 7774.