MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

06.08.2019

MAANPUOLUSTUSAMPUMAKILPAILU 2019

Porin prikaati johtaa ja toimeenpanee Länsi-Suomen Maanpuolustusampumakilpailut 21.9.2019 samanaikaisesti kolmella ampumaradalla Vaasan Kivijärvellä, Niinisalossa ja Säkylässä. Ampumakilpailu on 2019 suunnattu PorPr:n vastuualueen MPK:n piireille siten, että osallistua voi yli 18 vuotta täyttänyt, joilla on 1) voimassa oleva todennettava henkilökohtainen vakuutusturva, 2) koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille tai RK:ta vastaavan aseen siviiliversiolle ja 3) joka ei muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja järjestykselle.

Kilpailun toimeenpannaan nykymuotoisen ensimmäistä kertaa. Kilpailuissa noudatetaan Puolustusvoimien varomääräyksiä ja ratakohtaisia määräyksiä. Yleisesti kilpailusta ja ampumarasteista voidaan todeta niiden muodostuvan eri asennoista suoritettavista lyhyen matkan ammunnoista ja ammuntojen välisistä lyhyistä sprintti-osuuksista. Tarkoitus ei siis ole kilpailla vain ampumatarkkuudesta, vaan myös kokonaisaika lasketaan. Ammunnat toteutetaan puolustusvoimien aseilla ja ampumatarvikkeilla, ja omien aseiden käyttö on kielletty.

Ammunnan kulku

Kilpailussa kilpasarjojen ampumatauluina käytetään sotilaspoliisi (SPOL) -taulua. Ampuma-aseena käytetään rynnäkkökivääriä 762 RK 62.

Ampumaetäisyys on 50 m ja ammunta suoritetaan pysty-, polvi- ja makuuasennoista.

Kilpailussa ammutaan ensin 2+2+2 totuttautumislaukausta (2 seisten, 2 polvelta ja 2 makuulta), jonka aikana Puolustusvoimat varmistuu ampujan riittävästä ja turvallisesta aseenkäsittelytaidosta. Tämän jälkeen hyväksytyt ampujat ampuvat kilpasarjan.

Kilpasarjassa ammutaan 4 kertaa 5 ls:n sarja. Ampuja lipastaa ennen jokaista sarjaa paikalle jaetut patruunat. Juoksuosuudelle ampuja ottaa mukaansa ampumapaikan takaa harjoitustelamiinan. Ase jää ampumapaikalle. Kilpailijalla on koko kilpailun ajan kuulo suojattuna.

Ammunnan kulku:

Säännöt

Ammunta on toteutettava kohdassa 3.1. esitetyllä tavalla.

Ampuma-alustan lisäksi ei saa käyttää muita ammuntaa tukevia välineitä esim. ampujan takkia, kyynärpäämattoa jne.

Lipasta ei saa tukea ampuma-alustan kulmiin tai naruihin tai ampumapaikalla oleviin epätasaisuuksiin. Hihnatuen käyttö on myös kielletty.

Ammunnat toteutetaan PV:n aseilla. Omien aseiden käyttö on kielletty.

Ratakaukoputken, vast. käyttö on kielletty.

Tasatuloksen sattuessa paremmuus ratkaistaan ammunnan tuloksen mukaan. Mikäli ampujien tulokset ovat täysin yhtenevät, julistetaan tulos tasatulokseksi. Tasatulostilanteessa jaetaan tasatuloksien määrän edellyttämä määrä saman sijaluvun sijoituksia.

Pisteytys

Juoksuajan pisteytys määräytyy kokonaisajan perusteella mukaisesti (maksimi 60 p).

Ammunnan pisteytys SPOL-tauluun määräytyy seuraavasti:

–      osuma 4/5:ssä: 3 pistettä

–      osuma 3:ssa: 2 pistettä

–      osuma 1/taulussa: 1 pistettä

–      ohi laukaus: 0 pistettä

Ammunnan maksimi pisteet ovat 60 pistettä. Ammunnan johtaja tulkitsee osumat, jotka ampuja henkilökohtaiseen tauluunsa tehtävällä nimikirjoituksellaan välittömästi hyväksyy. Tulkinnan tuloksesta ei voi tämän jälkeen enää reklamoida.

Ilmoittautuminen ja kilpailuun hyväksyminen

Kilpailuun voi osallistua MPK:n jäsenjärjestön yli 18 vuotta täyttänyt henkilöjäsen, jolla on 1) voimassa oleva todennettava henkilökohtainen vakuutusturva, 2) koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille tai RK:ta vastaavan aseen siviiliversiolle ja 3) joka ei muodosta riskiä tai uhkaa tapahtuman turvallisuudelle ja järjestykselle alla olevin tarkennuksin.

    1. Osallistujien vakuutusturva on henkilökohtainen eikä se perustu lakiin sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (1512/2016). Voimassa oleva todennettava vakuutusturvaksi voi olla esimerkiksi:

–    Suomen ampujainliiton kilpailu- tai ampujalisenssi

–    Reserviläisten ampumaturvavakuutus http://www.reservilaisliitto.fi/ampumavakuutus

–    Reserviläisjärjestön/vast. ryhmähenkivakuutukseen perustuva vakuutusturva, joka kattaa ampumavahingot urheilu ja kilpailutoiminnassa.

–    Työnantajan vakuutusturva

–    Muu mahdollinen ampumaurheilun vakuutusturva todennetaan esittämällä vakuutuskirja ehtoineen (metsästyskortti ja siihen liittyvä vakuutus eivät ole riittäviä).

    1. Riittävä, olemassa oleva koulutus ja ampumataito käytettävälle asetyypille tai sitä vastaavan aseen siviiliversiolle.

–      Varusmiespalvelusta suorittamattomien henkilöiden osalta todetaan käytettävän vastaavan asetyypin siviiliversion osaaminen hallussapitoluvalla ja esimerkiksi SRA -ampujan kortilla. (SRA= sovellettu reserviläisammunta)

Kilpailijan tulee täyttää kaikki edellä mainitut ehdot. Puolustusvoimat tekee edellä mainituin perustein päätöksen henkilön osallistumisoikeudesta. Koulutusosaosto/PORPR tarkastaa ennen kilpailua ilmoittautuneet reserviläiset, jotta he täyttävät normin viiteasiakirjassa 1 asetetut vaatimukset. Ampumaradoilla tehdään lopullinen hyväksyntä tai hylkääminen.

Kilpailijoita ei kutsuta puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen (ampumakilpailu ei ole koulutustapahtuma). Kilpailijoilta ei peritä osallistumismaksua.

Kilpailuun ilmoittaudutaan lähettämällä sähköposti vastuualueen Aluetoimistoon 30.8.2019 kuluessa seuraavin tarkennuksin.

Sähköposti otsikoidaan (aihe): MP-ammunta: Etunimi.Sukunimi. Sähköpostin liitteenä on oltava kilpailijan tiedoilla täytetty ilmoittautumislomake (liite 1), joka allekirjoitetaan kilpailijan toimesta viimeistään ampumapaikalla ennen ammuntaa. Liitetiedosto otsikoidaan: Etunimi.Sukunimi.

–      Pohjanmaan aluetoimisto (pohjanmaalaiset): pohjanmaanaluetoimisto@mil.fi

Aluetoimistot välittävät ratakohtaiset ilmoittautumiset kilpailunjohtajan apulaiselle 2.9.2019 klo 16:00 mennessä.

Kilpailijat ilmoittautuvat ampumapaikoilla 21.9.2019 klo 14:00 mennessä

Linkki kaavakkeeseen (Liite 1)