Siirry sisältöön
Koostekuva Rovaniemen koulutustapahtumista

02.09.2022

Haemme Rovaniemelle MPK Ilmapuolustuspiiriin osaavaa koulutuspäällikköä 1.1.2023 lukien. MPK:n koulutuspäällikön tehtävänä on vastata piirin kurssien suunnittelusta, hallinnoinnista ja kurssinjohtajien ohjauksesta sekä tukemisesta omalla alueellaan.

Koulutuspäällikkö:

  • Kehittää, suunnittelee ja seuraa vastuullaan olevan koulutuspaikan koulutusta vuosisuunnitelman mukaisesti
  • Vastaa tai osallistuu koulutusohjelmien jalkauttamiseen alueellaan
  • Ohjaa kurssinjohtajina toimivia vapaaehtoisia toimijoita
  • Osallistuu vapaaehtoisten toimijoiden rekrytointiin ja kouluttamiseen
  • Huolehtii vastuullaan olevien kurssien hallinnointiin liittyvistä toimenpiteistä
  • Kehittää koulutusta ja kurssitoimintaa koulutuspaikan alueella
  • Osallistuu sovittuihin suunnittelupalavereihin ja kokouksiin.

Tehtävissä työskennellään tiiviissä yhteistyössä Lapin koulutuspaikan valmiuspäällikön, Lapin lennoston, Pohjois-Suomen maanpuolustuspiirin ja alueen joukko-osastojen kanssa. Koulutuspäällikön esimiehenä toimii ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö.

Hakijalta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta. Tehtävien hoitamiseksi, hakijalla tulee olla kokemusta koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä toimistohallinnosta.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tietotekniikka- ja viestintävalmiuksia. Perehtyneisyys puolustusvoimien toimintaan, kokonaisturvallisuuteen sekä kokemus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ovat hakijalle eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän, jossa pääset työskentelemään vapaaehtoistoimijoiden kanssa hyvässä ilmapiirissä ja osaltasi vaikuttamaan siihen, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Työsuhde alkaa 1.1.2023 ja tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, turvallisuusselvityslaki 19 §).

Tehtävässä on suoritepohjainen palkkaus, joka määräytyy vuosittain alueella olevien tapahtumien mukaan.

Hakemukset pyydetään lähettämään 30.09.2022 mennessä sähköpostilla ILMAPP:n valmiuspäällikkö Markku Metsäpellolle markku.metsapelto@mpk.fi

Tarkempia tietoja tehtävästä antaa MPK:n ilmapuolustuspiirin piiripäällikkö J.M.Valkeajärvi puh. 045 644 7774.