MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus
Försvarsutbildning

20.06.2017HIUKKA 2017 -harjoituksen rakentuminen

HIUKKA 2017 harjoitusten johtajana toimi Janne Kalinainen sekä varajohtajana Hanna Kela. Puolustusvoimat tilasivat MPK:lta koulutuspaketin ja työ harjoituksen osalta aloitettiin syksyllä 2016. Kokoukset Puolustusvoimien edustajien kanssa aiheen tiimoilta pidettiin joulukuussa 2016. Hanna Kela täsmentää harjoituksen rakentumista näin: ” HIUKKA 2017 -harjoitus järjestettiin 9.-11.6.2017 ja siinä pidettiin 9 eri kurssia sekä johtoryhmätyöskentely omanansa eli yhteensä 10 omaa konseptia, jotka synkronisoitiin yhteen yhden viikonlopun aikana. Kouluttajia tuli Helsingistä saakka sekä osallistujia muun muassa Tampereelta, Porista, Ilmajoelta, Kajaanista, Rovaniemeltä, Kuusamosta, ja tietysti Oulun suuralueelta eli harjoitus oli kansallinen voimanponnistus.”.

HIUKKA 2017 -harjoituksen kurssit

  • Esikuntakurssi
  • Perustamiskurssi
  • Maakuntakomppaniakurssi
  • Sotilaspoliisikurssi
  • Tiedustelukurssi
  • Taisteluensiapukurssi
  • Kenttämuonituskurssi
  • Kanttiinikurssi
  • Esikunta- ja viestikomppaniakurssi
  • Johtokurssi

Henkilökuva: Varajohtaja Hanna Kela

HIUKKA001  HIUKKA002

HIUKKA 2017 -harjoituksen varajohtaja Hanna Kela          Hanna Kela ei pelkästään istunut johtokeskuksessa

seuraa tarkoin harjoituksen alkamista.                                vaan osallistui myös toimintaan kentällä.

Hanna Kela kertoi toimineensa ensimmäistä kertaa harjoituksen varajohtajana. Kela on toiminut aiempina vuosina muun muassa HIUKKA -harjoituksissa kurssinjohtajana ja kouluttajana. Kenttäkokemusta Kelalta löytyy siis monien vuosien takaa, joten siirtyminen kentältä HIUKKA 2017 -harjoitusten johtotehtäviin olikin luonnollinen jatkumo. Kela kokeekin tärkeänä nk. hiljaisen tiedon siirtämisen eteenpäin. Opitun ja hyväksi koetun tiedon siirtäminen kouluttajille sekä heidän kauttansa koulutettaville on hänen mukaansa toimiva toimintatapa. Tiedon ja taidon omaehtoisella kehittämisellä ja nk. hiljaisen tiedon jakamisella taataan kouluttajaverkoston osaaminen ja sen kehittäminen, täsmentää Kela.

Harjoitusten organisointi on kuin projektinhallintaa, jossa jokainen osa-alue synkronoidaan yhteen, jatkaa Kela. HIUKKA 2017 -harjoitusprosessia ei tarvinnut aloittaa tyhjästä, sillä HIUKKA -nimellä toimineita harjoituksia on vedetty lähes 15 vuotta. MPK on siis rakentanut hyvän pohjan, toteaa Kela.  MPK:lla on levenevät hartiat, jotka kestävät Puolustusvoimien tilaamat koulutukset ja harjoitukset jatkossakin, vakuuttaa Kela.

Minikoon pataljoona

Olen joskus sanonut, että täällä Hiukkavaarassa on kaikki tarvittavat elementit olemassa: Olemme kuin pieni pataljoona!”, Hanna Kela kertoo hymyillen ja jatkaa: On muun muassa kenttämuonitusta, taisteluensiapua, sotilaspoliisi- ja tiedustelukurssia. Kurssit tukevat toisiaan, joten harjoituksiin osallistuneilla on mahdollisuus kokeilla eri kursseja. Näin koulutettavat oppivat huomaamaan miten ja miksi toimitaan kentällä niin kuin toimitaan. Ryhmäytyminen on yksi harjoitusten päätavoite. Tavoitteena on, että joukot kokevat ryhmänsä omanaan ja toiminnan käynnistyttyä joukko on yhtenäinen tietäen tavoitteensa.

HIUKKA003  HIUKKA004
Aurinko paistoi ja sää suosi harjoitusta. Hiukkavaaran toiminta-alue, lähimetsä sekä ampumaradat tulivat tutuksi kouluttajille ja koulutettaville.

HIUKKA007  HIUKKA008
Harjoitusten ohjelma oli tiivis, mutta luppoaikaakin oli. Tauot ovat yhtä tärkeitä, kuin itse toimintakin, jotta harjoitusten välissä ehtii levähtää ja kerätä voimia seuraavaan koitokseen, toteaa harjoitusten varajohtaja Kela.

HIUKKA010  HIUKKA011

Toimiva kenttäyhteistyö helpottaa johdon työskentelyä. Kurssien kouluttajat seuraavat koulutettavia ja pyrkivät aina nostamaan ryhmänsä optimaaliseen tehotasoon. Viesti kulkee kentältä johdolle ja johdon tehtävänä onkin tukea kouluttajia. Kouluttajilla on aina johdon luottamus ja tuki takanaan, harjoitusten varajohtaja Hanna Kela toteaa.

Hanna Kelan henkilökohtaiset tavoitteet

Hanna Kela on arvoltaan ylivääpeli ja toimi HIUKKA 2017 -harjoituksen varajohtajana. Hän toimii siviilissä urakoordinaattorina. Kela kertoo tulevansa harjoituksiin aina oppiakseen jotain uutta. Hän on toiminut aiemmin kurssinjohtajana ja kouluttajana, ja nyt harjoitusten varajohtajana, mutta uskoo jatkossa voivansa osallistua harjoituksiin jopa kurssilaisena. Kurssit on osattu jo nyt rakentaa niin, että eri kursseille voi osallistua, vaikka koulutuspohjaa on paljon joltain muulta alueelta jo olemassa. Kela uskoo, että vuosien saatossa Puolustusvoimien tilaamissa koulutuksissa tulee esiin aina jotain uutta ja opittavaa, joka herättää kiinnostusta myös Kelassa.

 

Kysyttäessä tulevaisuuden tavoitteista maanpuolustuksen osalta, Kela vastaa: ”Voisin toimia valtakunnan tason kouluttajana, mutta myös koulutettavana. En kuitenkaan kaipaa ulkomaille vaan Suomi riittää mainiosti.”.

HIUKKA012  HIUKKA013

Harjoituksen varajohtaja Hanna Kela esittelee KASI-laitteiden tuloksia. Mielenkiinto ryhmä- ja henkilökohtaiseen tulokseen oli suuri.

Teksti ja kuvat: Seija Argillander