MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutus
Försvarsutbildning

22.06.2017Tarvittaessa harjoitukseen järjestetään kuljetuksia Oulusta ja Rovaniemeltä. Harjoitus pidetään ajalla 11.-13.8. ja sisältää seuraavat kurssit:

1. Kohteensuojaus / Tavoitteena on harjaannuttaa reserviläisiä kohteensuojaamisen perusteisiin ja toimeenpanoon.
HAVU-harjoituksen sovelletussa vaiheessa kurssi toimii maaliosastona tiedustelukurssille. / Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2rFOmNx

2. Tiedustelutoiminta / Kurssin tavoitteena on kerrata tiedustelukoulutetuille reserviläisille tiedustelujoukkueen ja tiedusteluryhmän toimintaa.
Koulutuksen painopiste on
– kohteen tiedustelu (partio/ryhmä taso)
– tiedustelutietojen viestittäminen
Päämääränä on kehittää joukkuetason osaamista. / Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2tS4wno

3. Tiedustelutulenjohto / Kurssin tavoitteena on kerrata tulenjohtokoulutetuille reserviläisille tulenjohtopartion ja tiedustelutulenjohtoryhmän toimintaa.
Koulutuksen painopiste on
– tulenjohtotoiminta
– toiminta tiedusteluryhmän osana
Kohderyhmänä on tiedustelukomppaniaan sijoitetut tulenjohtokoulutetut reservin johtajat ja miehistö. / Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://bit.ly/2sXWptt