MPK – Maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja

Maanpuolustuskoulutusyhdistys
Försvarsutbildningsföreningen

Efter inledningsskedet i Dragsvik, NylBr, med indelning i plutoner och ombyte till Försvarsmaktens utrustning, spenderade eleverna ett aktivt, aningen krävande, men enligt kursresponsen helt tydligt givande, veckoslut ute i fält med övernattning i halvplutontält.

Kursen innehöll både föreläsningar av de myndigheter som verkar för hela nationens säkerhet – försvarsmakten, polisen, räddningsverket, gränsbevakningen och befolkningsskyddet – och praktiska övningar för att förbättra elevernas personliga förmågor att klara sig även i krisbetonade situationer – orientering, överlevnad (att göra upp eld, bivackera med regnkåpa och samla föda från naturen), brandsläckning, första hjälp och självförsvar. Fältförhållandena med övernattning i halvplutontält samt att verka inom en annorlunda, mer regelbetonad miljö, som krävs på militäriskt område, bidrog ytterligare till att ge eleverna många nya upplevelser och färdigheter under veckoslutet.

Elevernas hade en utmärkt inställning till utbildningen, särskilt under de praktiska övningarna, stämningen var hög under hela veckoslutet. Andan på kursen var ytterst god både mellan elever och utbildare och eleverna sinsemellan. I kursresponsen lyfte eleverna särskilt fram nyttan av färdigheterna de lärde sig under den praktiska utbildningen, den goda stämningen och hur intressant det var att komma i kontakt med vissa praxis som följs på militära områden som det bästa med kursen. Av kursens 87 elever meddelade 57 % att de skulle vilja delta som utbildare på kursen i framtiden och kursen fick 4,5 / 5 i vitsord av eleverna.