NASTA KATARINA 2018 / Informaatiovaikuttaminen

Loading Loading...

Ajankohta 20.4.2018 - 22.4.2018
Aika
Kesto 3
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 1.2.2018 9:00 - 15.3.2018 15:00
MPK kurssinumero 6300 18 13011


Tavoite

Osaa tulkita informaatiovaikuttamista ja ottaa käyttöön suojautumiskeinoja vaikuttamispyrkimyksiltä sekä torjua disinformaation levittämistä ja vaikuttavuutta. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa kehittyneemmin analysoida mediaa ja hän tunnistaa erilaisia vaikuttamisen keinoja.

Kenelle kurssi soveltuu

Kaikenikäiset naiset. Soveltuu erityisen hyvin media- ja viestintäalan opiskelijoille ja alan työtehtävissä toimiville, kaikille, joita kiinnostaa oppia suojautumaan vaikuttamispyrkimyksiltä ja tunnistaa ja torjua disinformaatio.

HUOM! Ilmoittautuminen aukeaa 1.2.2018 ja päättyy 15.3.2018

Suositeltavat esitiedot

NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Jatkotason koulutusta. edellyttää hyviä atk-taitoja ja omaa kannettavaa tietokonetta kurssilla. Henkisesti vaativa kurssi.

Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään noin kuukautta ennen harjoitusta kirje, jos-sa kerrotaan tarkemmin jaettavista varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta. Mak-suohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten kurssilaiselle aikai-sintaan 21 päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.


Sisältö

Informaatiovaikuttamisen kurssilla tutustutaan informaatiovaikuttamisen eri muotoihin, informaatiosotaan ja propagandalta suojautumiseen. Kurssilla päästään myös käymään kuvitteellista informaatiosotaa harjoituksessa, joka avaa näkemään virallisen viestinnän vaikeuden huhujen, trollien ja resonaattorien hämmentäessä soppaa.

KURSSI ON TÄYNNÄ ja jonossakin useita naisia!

Hinta

75,00 EUR

Alue

Dragsvik

Koulutuspaikka

Uudenmaan prikaati, Dragsvik

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja: Merja Pohjankoski, merja.pohjankoski@kolumbus.fi tai 040 1547092
Kurssin varajohtaja: Jaana Lähteenmäki
Koulutussihteeri: Kristiina Slotte, kristiina.slotte@mpk.fi tai 050 5250022