Maatilan varautuminen

Loading Loading...

Ajankohta 27.11.2018 - 28.11.2018
Aika 9:00 - 16:00
Kesto 2
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika 25.2.2018 0:01 - 15.11.2018 23:59
MPK kurssinumero 8300 18 13011


Tavoite

Perehdyttää osallistujat
- varautumisen yleisjärjestelyihin
- elintarvikehuollon ja siinä erityisesti alkutuotannon osuuteen kansallisessa huoltovarmuudessa
- erilaisiin tiloihin kohdistuviin uhkiin ja tilatason varautumiseen sekä
- maatalouteen ja tilojen toimintaan läheisesti liittyvien eri toimijoiden alueelliseen ja paikalliseen varautumiseen.

Kenelle kurssi soveltuu

Maatilojen varautumiskoulutuksen ensisijaisia kohderyhmiä ovat päätoimiset maatalousyrittäjät (”isännät ja emännät”) sekä kuntien (maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden) viranhaltijat (maaseutujohtajat, maaseutuasiamiehet ja vastaavat).
Lisäksi on suositeltavaa, että tilaisuuksiin osallistuu myös kuntien kokonaisvarautumisesta vastaavat henkilöt.

Suositeltavat esitiedot

Koulutus toteutetaan 2-päiväisenä. Kurssille osallistuvat saavat veloituksetta opetuksen, opetusmateriaalin, koulutuksen aikaisen ylläpitävän huollon (kahvit sekä lounaat molempina päivinä). Pitkämatkalaisille järjestetään majoitus.
Kurssi on kertausharjoitukseen rinnastettava ja viljelijät ovat oikeutettuja sijaisapuun.

Sisältö

Antaa kuva maatalouden valmiussuunnittelusta ja toiminnasta poikkeusoloissa.
Käsiteltäviä asioita:
-Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen esittely
-Poikkeusoloihin ja erityistilanteisiin varautuminen kunnassa
-Puolustusvoimien toiminta poikkeusoloissa
-VAP-menettely
-Poikkeusolot ja erityistilanteet läänin tasolla
-Tarttuvat eläintaudit
-Maatalous poikkeusoloissa
-Elintarvikehuolto ja työvoiman käyttö
-Poikkeusolojen ja uhkien näkyvyys maaseudulle
-Erityistilanteisiin varautuminen maatilalla
-Ydinase-, biologinen ja kemiallinen sodankäynti
-Maatilan riskienhallinta ja riskianalyysi
-Sähkönsaanti poikkeusoloissa

Hinta

Koontilasku tilaajalle, kurssimaksu sisältää koulutuksen, opetusmateriaalin sekä lounaat ja kahvit molempina päivinä. Majoitus pitkämatkalaisille kuuluu myös hintaan.

Alue

Rovaniemi

Koulutuspaikka

Lappi

Kysy lisätietoja

PSMPP:n apulaispiiripäällikkö Antti Tölli antti.tolli@mpk.fi puh: 040 522 7952
Koulutuspäällikkö Jarkko Junni, jarkko.junni@mpk.fi puh: 040 481 2199