I form för milin / Kunnossa inttiin

Loading Loading...

Ajankohta 30.9.2017 - 16.12.2017
Aika
Kesto 3
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta Jakobstad
Ilmoittautumisaika
MPK kurssinumero 0600 17 13026


Tavoite

Kursen har som målsättning att förbättra det fysiska och psykiska välbefinnandet hos unga mellan uppbåden och militärtjänstgöringens början och därigenom underlätta militärtjänstgöringens genomförande.

Tavoitteena on parantaa nuorten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia kutsuntojen ja palvelukseenastumisen välillä, pyrkien helpottamaan palveluksen suorittamista.

Sisältö

30.9 Samling, presentation samt enkel personlig kartläggning av kondition. Individuell träningsplan utifrån personens förutsättningar.
14.10 Gemensam träning
28.10 Gemensam träning
11.11 Gemensam träning
25.11 Gemensam träning
9.12 Gemensam träning
16.12 Avslutning av kursen.


30.9 kokoontuminen, kurssin aloitus ja oman kunnon kartoittaminen sekä oma harjoitussuunnitelma.
14.10 Yhteistä liikuntaa
28.10 Yhteistä liikuntaa
11.11 Yhteistä liikuntaa
25.11 Yhteistä liikuntaa
9.12 Yhteistä liikuntaa
16.12 Kurssin päätös

Hinta

Alue

Kokkola

Koulutuspaikka

Jakobstad Jakobstad

Kysy lisätietoja

Kursledare / Kurssinjohtaja Tony Hanner t./p. 0401965168

Utbildningschef / Kouluspäällikkö Kari Rönnqvist t./p. 0405270712