Reserviläisjohtaja 2 osa 1

Loading Loading...

Ajankohta 4.11.2017 - 5.11.2017
Aika 9:00 - 16:00
Kesto 2 vrk
Kertausharjoitus-vuorokaudet 2
Paikkakunta
Paikkakunta Pirkkala
Ilmoittautumisaika 1.12.2016 14:57 - 28.10.2017 12:00
MPK kurssinumero 1100 17 12037


Tavoite

Kurssin tavoitteena on tämän päivän reserviläisjohtajan johtamisvalmiuksien kehittäminen osana ryhmää tai organisaatiota.
• Johtaja tuntee joukon toimintakyvyn kannalta joukon ja ryhmän käyttäytymisen mallit ja ilmiöt
• Johtaja osaa soveltaa erilaisia menetelmiä ja malleja joukon johtamiseen erilaisissa tilanteissa
• Johtaja tuntee vastuunsa päätöksiä tehdessään ja käskyjä antaessaan
• Johtaja osaa tämän päivän toimintaympäristön vaikutukset joukon johtamisessa

Kenelle kurssi soveltuu

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti RJ 1 –kurssin suorittaneille johtajana kehittymisestä kiinnostuneille ja/tai maakuntakomppanian johtotehtäviin sijoitetuille reserviläisille.

Sisältö

Kurssin sisältö koostuu seuraavista teemoista:
Ensimmäinen päivä
o RJ 1 –kurssin keskeisimpien asioiden kertaus
o Uhkatilannearvio & modernin sodankäynnin kuvaus
o Sotilassosiologia ja taistelustressi osana johtamista
o Johtajan etiikka, valta ja vastuu
o Palautteenanto & vertaisoppiminen
o Johtamisradan perusteet & ohjeistus
Toinen päivä
o Maastoon sijoittuva johtamisrata

Hinta

50,00 EUR + alv 0%

Alue

Tampere

Koulutuspaikka

Satakunnan Lennosto
Varuskunnantie 274 Pirkkala

Kysy lisätietoja

Kurssinjohtaja Janne Roihu
janne.roihu@iki.fi
050-5679544